So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

2016 CFA Curriculum Changes
Ngày đăng: 01:06:16 02-08-2016

CFA CURRICULUM Changes 2016


CFA Curriculum là tài liệu chính thức của Viện CFA. Đây là bộ tài liệu PHẢI đọc khi tiếp cận với chương trình CFA. Mỗi năm Viện CFA có những thay đổi điều chỉnh bộ Curriculum cho phù hợp với thời đại, và phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình.

Năm 2016, riêng bộ Curriculum Level 1 không có nhiều thay đổi. Hầu hết các môn đều giữ lại nội dung, mônFixed Income và Financial Reporting & Analysis có sự điều chỉnh về cách hành văn và dùng từ ở một số Reading, nhưng sự thay đổi này không đáng kể.

Riêng sự thay đổi lớn nhất là ở môn Portfolio Management, khi mà Viện CFA thêm Reading: Risk Management vào Level 1 để các bạn sớm tiếp cận với kiến thức này và làm nền tảng cho những cấp độ cao hơn. Việc thêm Reading này thể hiện sự quan tâm lớn của giới tài chính với vấn đề quản lý rủi ro.

Tóm lại, sự thay đổi CFA Curriculum 2016 là không đáng kể, các bạn muốn bắt đầu tiếp cận chương trình CFA có thể sử dụng tài liệu năm 2015.

Nguồn:Sưu tầm


 

Follow us on Facebook f
Giỏ hàng của tôi (0)

Chat Facebook