So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Kinh nghiệm thi FRM
Ngày đăng: 00:38:20 02-08-2016
Các kỳ thi FRM
 
Các kỳ thi FRM với mục tiêu nhằm đánh giá khả năng quản lý rủi ro tài chính của các chuyên gia trên thị trường tài chính. Các kỳ thi được tổ chức 2 lần môt năm, vào thứ bảy của tuần thứ ba tháng 5 và tháng 11.

Đến tháng 11/2010, kỳ thi FRM đã được tổ chức ở hơn 48 quốc gia khác nhau. Các bài thi đều được thực hành trên giấy, mỗi một câu hỏi có 4 lựa chọn, trả lời sai sẽ không bị trừ điểm.

Các câu hỏi đều được xây dựng trong bối cảnh tình huống thực tế mà các nhà quản lý rủi ro tài chính phải đối mặt hàng ngày. Các thông tin để trả lời sẽ nằm trong câu hỏi hoặc trong phần tình huống

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2010, các kỳ thi FRM đã được chuyển đổi thành hai Part I & Part II thay vì một Part như trước kia. Mỗi một Part sẽ được tổ chức thi trong vòng 4 tiếng, thí sinh có thể lựa chọn để thi cả hai Part trong cùng một ngày, nhưng nếu fails trong Part I thì Part II của họ sẽ không được tính điểm.

Thời gian thi FRM Part I được hoàn tất trong vòng 4 giờ từ 8:00am tới 12:00pm.
Nội dung thi FRM Part I chủ yếu hướng vào các kiến thức chuyên về quản lý rủi ro tài chính như quantitative analysis, financial markets and products & essential risk modeling. Bài thi gồm 100 câu hỏi và các câu kiểm tra kĩ năng - hiểu biết của thí sinh trong 4 phần.

Thời gian thi FRM Part II được tổ chức cùng ngày, trong vòng 4 giờ từ 2:00pm tới 6:00pm.
 Nội dung thi FRM Part II bao gồm: Đo lường thực tế và quản lý thị trường; Tín dụng và quản lý rủi ro hoạt động; Các vấn đề hiện tại trong thị trường tài chính. Bài thi gồm 80 câu hỏi và phần kiểm tra kiến thức cơ bản trong 5 lĩnh vực.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng một số loại máy tính bao gồm: Texas Instruments (BA II Plus,  BA II Plus Professional) và Hewlett Packard (II 10B, 20B) và HP-12C. Ở Việt Nam, các thí sinh thường dùng máy tính tài chính Texas Instruments BA II Plus, Texas Instruments BA II Plus Professional trong suốt quá trình ôn luyện và thi cử

Historical pass rates

1. FRM Part I Exam 
The Part I exam is administered on FRM exam days in a single four-hour session from 8:00am to 12:00pm.
The Part I exam covers core areas of risk management, such as quantitative analysis, financial markets and products, and essential risk modeling.
The exam consists of 100 multiple-choice questions, and tests a candidate’s knowledge base in four main topic areas, weighted as follows:
Weight Topic
20% Foundations of Risk Management
20% Quantitative Analysis
30% Financial markets and Products
30% Valuation and Risk models
 

2. FRM Part II Exam
The Part II exam is administered on FRM exam days in a single four-hour session from 2:00pm to 6:00pm.
The Part II exam covers specific topics on the practical implementation and execution of measurement and management of market, credit and operational risk, as well as a section covering current issues in financial markets.
The exam consists of 80 multiple-choice questions, and tests a candidate’s knowledge base in five main topic areas:
Weight Topic
25% Market Risk Measurement and Management
25% Credit Risk Measurement and Management
25% Operational and Integrated Risk Management
15% Risk Management and Investment Management
10% Current Issues in Financial markets

Nguồn: Sưu tầm


 
Follow us on Facebook f
Giỏ hàng của tôi (0)

Chat Facebook