So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tài liệu liên quan đến FRM
Ngày đăng: 00:10:15 02-08-2016
Tài liệu FRM Part I , Part II gồm những gì?
 
1) GARP FRM: Book 1 đến Book 4
Book 1: Foundations of Risk Management
Book 2: Quantitative Analysis
Book 3: Financial Markets and Products
Book 4: Valuation and Risk Models
 
2) FRM Schweser Notes: Book1 đến Book 4
3) GARP FRM Practice Exam
4) Bionic Turtle FRM all files update, gồm: Mock Exam, Practice Exam, StudyNote, Excel Models, Part 1 Videos
5) Bionic Turtle FRM Study Note reading
6) FRM Handbook Test Banks: 1 book
7) FRM Schweser SecretSauce: 1 book
8) FRM Schweser Quicksheet: bảng công thức
9) FRM Video Instruction

 
                          

                  
Follow us on Facebook f
Giỏ hàng của tôi (0)

Chat Facebook